NOVA TERRA x PARQUE CITY

BARATEIRO x BRAHMEIROS

MANCHESTER 29 x AAPP

PAYSANDU x UNIÃO PSG

BRAHMEIROS x CSKA

x

OLIMPIA x BORUSSIA

x

OLIMPIA x BARATEIRO

x

UNIDOS NOVA TERRA x UNIÃO PSG

x

GRÊMIO x PARQUE CITY

x

UNIÃO PSG x BRAHMEIROS

x